Industrigolv – Tung intensiv belastning

Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror hus

Tung trafik, rullande nötning

 


 

MHJ beläggningar av avjämningsmassa

Utförandeföreskrifter
Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja, damm och cementhud skall tas bort från underlaget. Det dammsugna underlaget primas med Floor 4716 Primer. Primningen utförs i två omgångar. Primern borsstas in i underlaget. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3. (På Floor 4600 DuroBase 1:10, 1:3). Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör ligga på +20°C och 50% RF.

 


 

MHJ.2 BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSOR SOM SLITSKIKT

Användningsområde
Tung industri: Golv utsatta såväl för intensiv trafik och tung rullande utrustning som slipande, repande nötning. (Exempel: lagerlokaler med tung trafik och sand på golvet)

Materialbeskrivning
Som slitskikt används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa typ Floor 4630 DuroLit eller likvärdigt.

Funktionskrav
Hållfasthetsegenskaper efter lagring i klimatrum +23°C och 50 % RF vid 15 % vattentillsats.

Motståndsförmåga mot rullande stålhjul belastat med 2000 N enligt SS 923508:

  • Bortnött mängd, 14 dygns lagring, torr platta <1 cm3
  • Bortnött mängd, efter 7 dygns vattenbegjutning <10 cm3
  • Tryckhållfasthet 25 MPa
  • Böjdraghållfasthet 28 dygn 10 MPa
  • Fri krympning 0,07 %
  • Ytjämnhet om ± 5 mm på 2 meters mätlängd

Kontroll på arbetsplatsen
Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov innan läggning av materialet. Bestämning av tvärdraghållfastheten efter 28 dygns härdning i +18-20°C rumstemperatur. Ytjämnheten ska mätas på 2 meters mätlängd.

  • Floor 4630 DuroLit: tvärdraghållfasthet >3 MPa
  • Slitskiktets motstånd mot rullande nötning kan kontrolleras enligt: EN13892-4
  • Betongprovning – Hårdnad betong – Nötningsmotstånd SS137241
  • Krav: sänkt ytprofil<0,2 mm efter 1600 varvs nötning. (tabell ESE/7 kvalitetsklass A)

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *