Säljargument weber design colour

Vilka koncept/systemspecifika säljargument finns det?


Skapa en image och bygg ett varumärke

  • Uppfyll dina visioner om det golv du önskar.
  • Reproducera golvet när som helst och var som helst.
  • Skräddarsy golv för att passa och stärka ditt varumärke och din image.

Förbättrade tekniska egenskaper

  • Ergonomisk arbetsplattform: högre elasticitet än både betong och keramiska plattor.
  • Optimerad hållfasthet för användning i affärer och butiker.
  • Möjligheter för färger och strukturer.
  • Skapa din egna visuella effekt (glansig, halvglansig och matt eller slipad, lätt och tung)

Endast en kontaktperson

Weber erbjuder ett komplett paket för en specialanpassad lösning. Inget behov av att kombinera olika produkter från olika tillverkare med oklar ansvarsfördelning som följd.


Certifierade Weber Golventreprenörer

För att garantera att Weber golvkoncept installeras korrekt är certifierade Weber golventrepenörer utbildade enligt Webers kvalitetssäkringssystem. Våra koncept och system implementeras endast av en Certifierad Weber Golventreprenör.


Samverkande produkter/system – säkerhet inom systemet!

Alla produkter utvecklas och testas för att fungera som en enhet, från basskikt till ytbehandling.
Totalt koncept från läggning till användning och underhåll.


Reducerat inkomstbortfall

En snabb installation, t. ex. under helgen, kommer att minimera inkomstbortfallet (hyra, försäljning, produktion) för kunden. Kom ihåg att en dags stängning av en butik eller restaurang kan orsaka miljoner i inkomstbortfall. Kombinationen av snabb och tidig applicering av systemet tillsammans med arbetskvaliteten hos CWG innebär att det totala byggnadsplatsarbetet kan planeras mer effektivt där dagar och veckor kan sparas jämfört med de flesta andra ytbeläggningar.


Exempel: Färdiga Golv “Estetiska”- butiksyta på 600 m² där golvytan impregneras, underlag av gammal betong.

AktivitetTid per aktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlag Avlägsna gammal beläggning/slungblästra/dammsugning

8-10 tim-
Underlagshållfasthet Draghållfasthetstest (2 test; 3 punkter)0,5 tim-
Fogar/sprickor
(vid behov)
Uppskatta och reparera ex. med Floor 4040ca 20 min per löpmeter-
ToleranserHöjdmarkera ca. varje 2-3 m1,5 tim -
PrimingFloor 4716 per appliceringsprocess2 timmin. 2-4 tim
Maskininstallation Bulksystem (silo eller pumplastbil), vattenanslutning, slangar etc1 tim-
Basskikt Pumpa Floor 4600 i genomsnitt 10-15 mm1 timmin. 2-4 tim
PrimingFloor 4716, per appliceringsprocess2 timmin. 2-4 tim
Avstängarlister Dela upp golvet i sektioner 8-15 meter breda0,5 tim-
Maskininstallation Bulksystem (silo eller pumpbil), vattenanslutning, slangar etc1 tim-
ToppskiktPumpa Floor 4650, genomsnitt 8 mm1 timmin. 12 tim
YtbehandlingImpregnering appliceras4 timmin. 6 tim
Total tidmin. 42 tim före ytbehandling
min. 48 tim efter impregnering

Flexibilitet i skikttjocklek, på olika underlag, egenskaper och kreativa krav

En kombination av produkter och flexibiliteten hos själva produkterna erbjuder maximal variation i olika skikttjocklekar och även formgivningsmöjligheter


Snabbt arbetsutförande genom att kombinera produkter och maskiner

Perfekt växelverkan mellan maskiner, logistik och produkter.
Produkternas torkegenskaper försäkrar en snabb och effektiv konstruktionsprocess med en ännu snabbare applicering av ytmaterial.
Den höga pumpbarheten hos produkterna tillsammans med effektiva maskiner gör det möjligt att skapa ett golv i ett litet enfamiljshus eller i en skyskrapa.
Användning av självavjämnande material innebär att det inte behövs ytterligare bearbetning som exempelvis slipning och finspackling.


Vilka ytterligare behov hos målgruppen kan uppfyllas?

  • Brandförebyggande
  • Konceptansvar
  • Lågemitterande byggnadsmaterial och system