Testrapporter – Weber Parkeringsgarage överplan

Övre plan cementbaserat system

Produkt/System och respektive testrapport


Övre plan spricköverbyggande system

Produkt/System och respektive testrapport


Ytlager vattenisoleringssystem

Produkt/System och respektive testrapport

  • Ergobit – Appliceringsråd i enlighet med tyska ZTV ING (PDF)
  • Ergobit – Grundläggande test-rapport BAM Berlin i enlighet med ZTV ING (PDF)