header-komfort-1

Varför Weber Komfortgolv?

Weber Komfortgolv erbjuder en flerfunktionslösning, som uppvärmning och stegljudsreduktion. Ett golv som är formstabilt, som torkar snabbt och som är klart att beläggas med valfri ytbeläggning. Komfortgolvet är endast 60 mm högt.

Lätt och snabb läggning av alla delar i systemet, även värmesystemet, gör Weber Komfortgolv till en oslagbar lösning för bostadshus, kontor och andra ställen där en ekonomisk lösning med ljudisolering och värme behövs. Den snabbreagerande golvvärmen minskar energikostnaderna varje år jämfört med de långsamma golvvärmesystemen som är ingjutna i tjock betongplatta.

Den tunna och lätta konstruktionen sparar byggnadshöjd och vikt, vilket medför en anmärkningsvärd besparing redan i byggfasen (bjälklag, pelare, underlagskostnader).


Systemfördelar

  • Kombination av golvvärme och stegljudsisolering i ett system.
  • Låg installationshöjd och vikt.
  • Snabbreagerande och jämn värmefördelning.
  • Värmeisolering under värmeslingorna minimerar värmeförluster neråt i konstruktionen.
  • Hög stegljudsreduktion.
  • Snabb och ekonomisk läggning.
  • Spar golvyta – inga radiatorer.

Tekniska specifikationer: produkter & systemkomponenter

Installationsmetoder och råd