weberfloor acoustic

Weberfloor Acoustic ljudgolvsystem ingår i ett nytt internationellt utvecklat system för att möta kraven för nybyggnation och renoveringar, optimerade stegljudsisoleringsegenskaper och luftljudsisolering med ett höjdpåslag från 45 mm på den totala golvkonstruktionen. Var av höjdpåslag för avjämningsmassan är 30 mm för normala bostadsutrymmen.

Systemet kombinerar snabb och högkvalitativ installation genom Weber golventrepenörer med långsiktiga faktorer som hållbarhet och underhåll. Dess unika egenskaper gör det särskilt intressant vid renoveringar och nybyggnation av områden med höga krav på stegljudsförbättring.

SYSTEMFÖRDELAR

 • Hög stegljudsförbättring med totalt höjdpåslag på 45 mm.
  Uppmätt stegljudsreduktion ΔL w:
  – Med 30 mm avjämningsmassa: 25 dB
  Uppmätt luftljudsreduktion ΔR w:
  – Med 30 mm avjämningsmassa: 8 dB
 • Fritt val av ytmaterial för golv (klinker, parkett, matta) utan att riskera ljudvärden
 • Enkel läggning, mattan rullas ut
 • Snabb installation med Webers maskinsystem ger en hög läggningsproduktivitet

Behändig som separerande matta för flytande läggning. En flytande läggning (pumpning av ny golvplatta med Webers avjämningsmassa) möjliggör stora fogfria stenlagda ytor utan risk för att underlagets sprickor och rörelser skadar stenläggningen.