weberfloor acoustic – Konstruktionsbeskrivning

weberfloor-acoustic-gn

Rekommendationerna gäller för normala bostadsutrymmen.

  1. weber golvavjämning minst 30 mm
  2. Armeringsnät, Floor Stålarmeringsnät alternativt #5 s150 alt. Floor 4945 Glasfibernät.
  3. weberfloor kantlist FK alt. Stepisol Kantlist (Optisol).
  4. weberfloor Acoustic ljudmatta.
  5. Fast bärande plant underlag.


Underlag

Se till att underlaget är plant och jämt. Fogsprång och ojämnheter större än 3 mm tas bort genom exempelvis avjämning med Floor 4040 Combi Rapid DR. Före utlaggning ska golvytan rengöras och dammsugas.

weberfloor Acoustic rullas ut på underlaget och skarvas längsgående med den integrerade skarvtejpen.

Se till att det inte blir glipor i det ljuddämpande skiktet vid skarvning.

Samtliga väggar och genomföringar ska förses med mjuk kantlist för att undvika ljudspridning. Weber Floor Kantlist FK allternativ Stepisol Kantlist (Optisol) kan användas i samtliga ljudgolvslösningar.


Armering

Armering sker med Weber Stålarmeringsnät eller stålarmeringsnät Ø5 s150 mm. Armeringen läggs på underlaget med instick om cirka en maskvidd. Vid skarv klipps armeringsstänger bort så att näten kan mötas i samma plan. Som alternativ i normala bostadsutrymmen kan även Floor 4945 Glasfibernät användas.

Floor 4945 Glasfibernät läggs på underlaget, omlott om minst 50 mm.

Tänk på att där avjämningsmassan tillsammans med ytbeläggningen bildar en skiva på det ljuddämpande Weberfloor Acoustic skiktet, så att avjämningsmassan inte är kontinuerlig under exempelvis väggar och trösklar och därmed kan leda ljud mellan de olika utrymmena. Avjämningsmassan måste alltid avgränsas vid lägenhetsskiljande väggar och dörrar så att ljud inte kan spridas via avjämningsmassan in i lägenheten.


Avjämning

Avjämningsmassans minimitjocklek är 30 mm.

Produkter Floor 110 Fine, Floor 120 Reno, Floor 130 Core alt. Floor 140 Nova.

Vid angiven minimitjocklek reduceras stegljudsnivån ΔL w med 25 dB på en standard betongbjälklag och luftljudsnivån med 8 dB.