header-parkeringsgaraga-3

Parkeringsgarage övre plan, Cementbaserat
– arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan appliceringsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) av de fastställda gränsvärdena i tabellen, krävs speciell ytbehandling som anges t. ex i kapitlet svaga ytor.


Förberedning av underlag

Förberedning av underlag – beroende på underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget genom slungblästring, skrapning eller slipning enligt informationen som anges i Underlagsguiden.


Avjämning av underlaget

Om underlaget är väldigt skrovligt och ojämnt behövs ett baslager. I sådana fall använd avjämningsmassan Floor 4602 vilken pumpas över underlaget till önskad yttjocklek och i sektioner som mäter 6 till 8 meter i bredd. När sektionerna pumpas se till att du arbetar i ett radliknande mönster, varje ny våd läggs till den gamla våden så fort som möjligt så att massan kan flyta ihop. Efteråt avjämnas ytan medan den fortfarande är färsk genom att använda en tandad Weber-spackel, t.ex. T 60. Det produktdatabladet skall beaktas.

OBSERVERA: Pumpa alltid produkterna med en kontinuerlig blandarpump. Mängden vatten som tillsätts måste specificeras motsvarande den kontinuerliga blandaren och mätas med utflytstest. Korrektheten av den tillsatta volymen måste verifieras före och efter genomförande (se produktdatablad).

För mer information se även avsnittet för bottning i underlagsguiden.


Primning Floor 4710

Frankfurt 4Produkternas två komponenter måste blandas i enlighet med databladen eller informationen på hinken. Floor 4710 primern måste spridas ut jämnt på den förberedda ytan och fördelas jämnt med en gummiraka eller en lammullsroller.

Materialförbrukningen är ungefär 300 – 500 g/m².

Undvik pölbildning. Det färska primerlagret strös med torkad kvartssand 0,7 – 1,2 mm. Efter att primern torkat, måste överflödig kvartssand borstas eller dammsugas bort från ytan innan nästa applicering kan påbörjas. Ytans draghållfasthet måste vara minst 1.5 N/mm².


Primning

primer dryingFloor 4716 späds ut med vatten på byggnadsplatsen. På sandade ytor sprayas primern Floor 4716 över ytan. På icke-absorberande underlag räcker det med ett enda lager av Floor 4716 med ett blandningsförhållande på 1:3. När blandningen är klar, appliceras den på ytan och borstas kraftigt med en mjuk sopborste eller roller.

Pölbildning måste undvikas. I händelse av starkt absorberade underlag måste arbetsgången upprepas.


Ytbeläggning – cementbaserat skikt

Floor 4630 pumpas på underlaget till önskad yttjocklek i sektioner som mäter ungefär 5 till 8 meter i bredd. När sektionerna pumpas se till att du arbetar i ett vådliknande mönster, så att varje ny våd läggs till den gamla våden så fort som möjligt och massan kan flyta ihop. Efteråt jämnas ytan till medan den fortfarande är färsk, genom att använda en tandad spackel. Produktdatabladet ska beaktas.


Ytbeläggning – impregnering

Den silikatbaserade impregneringen Floor 4720 levereras som ett enkomponentsmaterial klart för användning.
Skaka enheten innan du häller materialet i en ren hink. Materialet blandas kort genom att använda en låghastighetsblandare, t. ex. en borrmaskin med rörlig paddel.

Poured out Floor 4760
Material
Uthällt material
Uthällt
material
Material klart för användning läggs på
Material klart för användning läggs på

En till två appliceringar av impregnering måste strykas på beroende på underlagets porositet.

Den första applikationen av en impregnering utförs i allmänhet genom att flytas eller borstas ut på den förberedda ytan. Efterföljande appliceringar kan utföras med en lammullsroller genom att pressa rullen hårt mot ytan.


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C / maximum +40°C
  • Yttemperaturen måste vara 3°C högre än vid daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximum 75% / vid +30°C maximum 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, då det kan resultera i pölbildning (t.ex. vid direkt exponering av solljus)