Försäljningsinformation ytbelagda golv

Vilka målgrupper?

  • Inredare och arkitekter
  • Byggnadsavdelningar för myndigheter, byggentreprenörer, fastighetsförvaltning, beställare och fastighetsägare.
  • Certifierade Weber Golventreprenörer
  • Samarbetspartners för golvläggning (Freudenberg, Tarkett, Amtico, etc.), ytbehandlingar och värmegolvsinstallatörer

Vårt fokus

  • Kompletta golvlösningar för beslutsfattaren inom renovering och nyproduktion
  • Snabbhet – flexibilitet – kvalitet
  • Ökad kvalitet när det gäller rådgivning och arbetsutförande
  • Förbättrad tillgång till målgruppen “beslutsfattare”, särskilt inom området uppfräschning och renovering
  • Fokus på försäljning av system och koncept – ej produkter