Värmefördelning i Weber Komfortgolv

Värmen som genereras genom Weber Komfortgolv fördelas huvudsakligen genom/mellan aluminiumplattorna i systemet. Värmefördelningens kvalitet beror på hur jämnt temperaturen fördelas på ytan.

Värmefördelningen i aluminiumskiktet fyller flera funktioner:

 1. Bekvämlighet: Om man är barfota kommer man att känna temperaturskillnader på mer än 2°C. Redan en temperaturskillnad om 3°C anses vara obehagligt.
 2. Mindre rördragning: Eftersom värme sprids effektivt åt sidan i aluminium, kan vi använda det dubbla avståndet mot vad man kan göra i system där värmerören är infogade i golvmassan. Tack vare detta kan vi också minska antalet värmekretsar, då en större yta kan täckas av endast en krets, utan att röret blir för långt för att pumpen ska kunna cirkulera vattnet i det. Detta gör att det oftast räcker att använda en krets för varje rum i normala lägenheter.
 3. Uppvärmningskapacitet: Värmeavgivningen från golvet (Watt/m² golv) är nästan proportionellt till temperaturskillnaden DT mellan luften (Tluft) och golvet (Tgolv).
 4. Möjliga skador på trägolv kan minskas om värmefördelningen blir jämnare.

Värmefördelningen hos ett ”traditionellt” golvvärme system

Följande bild visar isotermer i ett traditionellt golvvärmesystem med rören infogade i golvmassan.

Zoom-1-15P-35S-25I-200C-lowres
D = 15 mm parkett C = 35 mm golvmassa B = 25 mm isolering A = 200 mm betongbjälklag Isotermerna beräknas som en FEM-analys.

Slutsatser

 • Stora variationer syns mellan temperaturen vid rören och mellan rören.
 • I detta traditionella golvvärmesystemet är c/c 200 mm för glest. Avståndet bör vara c/c 75 mm vid fönster och runt väggarna och c/c 150 mm på andra ställen för att det ska vara behagligt.
 • Den genomsnittliga golvtemperaturen i fallet ovan är 25,5°C. Värmeavgivningen q = 55,3 W/m² i fallet ovan (Tluft = 20,5 °C). Med en jämn golvtemperatur på 27°C har avgivningskapaciteten ökat med 17 W/m².
 • Värmen under parketten (35,5°) gör träet mörkare, och oljorna i träet börjar härskna vilket resulterar i mörka ränder över hela golvet.

Värmefördelningen i Weber Komfortgolv-systemet

Med värmerör i alla skenor (c/c 150 mm)

Comfort-cc150-heat-distribution
A = Aluminiumskena utan rör B = 35 mm systemisolering C = Rinnande vatten, 28°C D = Dubbelskenad aluminium l = 237 W/mK

Med värmerör i varannan skena (c/c 300 mm)

E = 25 mm Webers pumpbara bruk F = 8 mm plattor + plattfix, totalt 14 mm G = Inomhusluft
E = 25 mm Webers pumpbara bruk
F = 8 mm plattor + plattfix, totalt 14 mm
G = Inomhusluft

Vi kan se att med c/c 150 mm röravstånd är temperaturskillnaden 0,2 °C. Även när röravståndet är c/c 300 mm överstiger temperaturskillnaden inte 0,6°C. Bilderna som visas ovan är tagna på ett golv med ytbeläggning av plattor. Detta representerar det ”värsta” fallet när det gäller en jämn värmefördelning. Parkett eller mattor isolerar mycket bättre, då värmen kan spridas ut horisontellt mer konstant.

Simuleringarna grundas på CFD-analys (Computational Fluid Dynamics) för ett rum med 6000 mm bredd, 2800 mm höjd, en vägg till vänster med ett 2400 mm högt fönster, en skiljevägg till höger och ett utomhustak och golv. Utomhustemperaturen i detta fall var 0°C.


Exempel

Regler och antaganden:

 • En tumregel* är att varje grad innebär ca q = 11 W/m² värmeavgivning. * Mer info.
 • Då vi vill begränsa maxtemperaturen på exempelvis trägolv till Tgolv, max = 28°C, kan vi som mest ha denna temperatur ovanför röret.
 • Vi vill ha en inomhustemperatur på Tluft = 22°C.

Fall 1
I ”traditionella system”, blir temperaturen vid rören 28°C och mellan rören kanske endast 26°C. Vår genomsnittliga golvtemperatur Tgolv skulle då bli max 27°C och DT = 5°T.

Fall 2
Om vi däremot har 28°C jämnt fördelat över hela golvytan, blir vår genomsnittliga golvtemperatur Tgolv nu28°C.

Fall 1 ger oss max q = 5 x 11 W/m² = 55 W/m² golv.
Fall 2 ger oss max q = 6 x 11 W/m² = 66 W/m² golv, d.v.s. 20 % mer.

Beroende på hur kallt och blåsigt det är utomhus, och hur bra eller dålig kvaliteten är på fönster, väggar, tak och grund är, kan de extra 20 % behövas för att hålla innetemperaturen vid det termostatreglerade 22°C.