Säljargument installationsgolv

Vilka koncept/system-specifika säljargument finns det?


Koordinerade produkter – säkerhet inom systemet!

Alla produkter är utvecklade och testade för att fungera som en enhet.


Lösningar för svaga konstruktioner med problematiska, statiska egenskaper

Detta koncept erbjuder en lösning för konstruktioner särskilt renovering där det finns en begränsning för den maximala belastningen av hela golvet. Men även i nya konstruktioner erbjuder viktbegränsningen en fördel till existerande byggmetoder, t.ex. betong.

  • Lätt basutfyllnad med en bruttodensitet från 400 till 800 kg/m³

Snabb och flexibel installering

Varken olika typer av underlag eller behovet av installationer (rör och ledningar) orsakar några problem på byggplatsen.
Flexibelt skikttjocklek
Installation med Webermaskiner gör det möjligt att lägga stora områden under en kort tid

Exempel 1: Tvålagersystem – renovering av vind på 150 m² som ska täckas med matta, underlag: gammal träbrädor.

AktivitetTid per AktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlagavlägsna gammal beläggning/slipning//Dammsugning6-8 h-
Flytande skiktläggning av ånggenomsläppande membran1 h-
Toleranshöjdmarkeringar ungefär varje 2 m1 h-
Maskininstallationliten pump; (852 eller duomix) vattenanslutning, slangar etc.1 h-
Baslagerpumpande baslager, i medeltal 75 mm – cirka 12 – 15 m³3 h1 vecka
Flytande skikt / armeringsnät läggning av Floor 4940 geotextil följt av Floor 4945 fibernät2 h-
Avjämningpumpning Floor 4320, medeltal 20 mm1,5 h24 h
Ytmaterial (1)plattsättning med Set 610 Multi flex2-3 days-
Ytmaterial (2)fogning2 dagar4 h
Total tidcirka 2 veckor

Exempel 2: Direktapplicering – renovering av vind på 150 m² som ska beläggas med matta, underlag: gammalt brädgolv.

AktivitetTid per AktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlagavlägsna alla lösa material / dammsugning1 h-
Toleranshöjdmarkeringar mellan och ovanför rörledningarna 1 h-
Maskininstallationutfyllningspump; Vattenförbindelse, slangar etc1 h-
Isolerings lagerpumpande baslager, i medeltal 75 mm – cirka 7,5 m³2 h4-5 days
Flytande skikt lägg ut PE-folie som fuktbarriär (diffusion stängd)1 h-
Armeringsnätutläggning av Floor 4945 fibernät1 h-
Avjämningpumpning Floor 4360, medeltal 25 mm 1,5 h2 dagar
Flytande skiktlägg ut PE-folie som fuktbarriär(diffusion stängd) 1 h-
Ytmaterialapplicering av monteringsfärdig parkett 1 dag-
Total tidcirka 1-2 veckor

Exempel 3: Isoleringssystem – renovering av 100 m² som ska täckas av parkett, underlag: gammal betong med varmvattenledningar och elektriska ledningar pålaggda på ytan.

AktivitetTid per AktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlagavlägsna gammal beläggning/slipning//Dammsugning6-8 h-
Flytande skiktläggning av ånggenomsläppande membran1 h-
Toleranshöjdmarkeringar ungefär var 2 m1 h-
Maskininstalleringliten pump; (852 eller duomix) vattenanslutning, slangar etc.1 h-
Baslagerpumpande baslager, i medeltal 75 mm – cirka 12 – 15 m³4 h4 veckor
Flytande skikt / armeringsnätläggning av Floor 4940 geotextil följt av Floor 4945 fibernät2 h-
Avjämning pumpning Floor 4320, medeltal 20 mm 1,5 h24 h
Ytmaterialapplicering av matta1 dag-
Total tidca. 4-5 veckor

Konkurrensfördelar mot torra brukelement

Snabbare läggning genom användning av maskiner – upp till 80 m²/timme
Enklare läggning, eftersom golvavjämningen flyter ut av sig själv
Enklare materialtransport – inga manuella materialtransporter till diverse våningar
Ingen lagring av material direkt på konstruktionsplatsen – bulkleveranser
Färre processsteg


Kombinerad lösning av stegljudsreduktion, värmeisolering & bas-/installationslager

Snabb ytbeläggning

Plattor och flytande laminat/parkett kan också läggas direkt på basutfyllningen.


Testade och dokumenterade systemegenskaper

Värmeisoleringsegenskaper
Isoleringsegenskaper för underljudsbuller
Kompensation enligt tyska institutet för standardisering


Certifierade Weber Golventreprenörer

För att garantera att Weber golvkoncept installeras korrekt är Certifierade Weber Golventrepenörer utbildade enligt Webers kvalitetssäkringssystem. Våra koncept och system utförs endast av en Certifierad Weber Golventreprenör.


Endast en kontaktperson

Weber erbjuder det kompletta paketet för en kundanpassad lösning. Ingen idé att kombinerad olika produkter förbundna med oklart prestanda och ansvar.


Vilka ytterligare krav från målgrupperna kan uppfyllas?

Förebyggande brandskydd
Konceptansvar
Byggmaterial med minskade emissioner


Byggsituationen idag

medium_base 5

small_base 3

small_base not to

small_base 8

small_base 1

  • elkablar, kabelrör och rör appliceras korsande och omlott. Vår lösning: Weber Floor lättvikt installeringsgolv
  • isolering måste skäras ut runt kablarna, vilket orsakar förseningar på byggplatsen och uppfyller inte ljudisoleringsstandard