Vårt fokus

  • Komplett konstruktionsförslag till parkeringsgarage för beslutsfattare
  • enligt internationella specifikationer Förhöjd kvalitet på rådgivning och yrkeskunskap Förbättrar tillträde till målgruppen ”beslutsfattare”, speciellt vid renovering av äldre parkeringsgarage. Försäljningsförhöjning av högmarginalprodukter inom systemet/konceptet

Vilka målgrupper?

  • Projektörer och arkitekter
  • Innehavare av parkeringsgarage
  • Konsulter för parkeringsgarage
  • Förvaltare av parkeringsgarage
  • Parkeringsgarage, turn key-företag shoppingcentra med bilparkeringsområden
  • försäkringsbolag och banker och sjukhus
  • städer
  • Teknikexport för renovering och planering av bilparkeringar Byggavdelningar hos myndighet, hypotekskassa, fastighetsförvaltning, byggnader av prefabricerade element, handelsföretag Certifierad Weber Golventreprenörer