Ytbehandling

I följande visas appliceringen av ytbehandling inklusive blandning och applicering på underlaget. Särskild uppmärksamhet bör riktas under de första 3 – 5 minuterna för att hålla ytan konstant blöt med materialet.

För musen över småbilderna nedan för att visa en större bild, klicka på dem för att öppna bilden i en popup.