Weber stegljudssystem

Applikationsområde

  • Vid behov av stegljudsreduktion i bostäder, kontor eller offentliga platser
  • Huvudsakligen vid renovering där man har en begränsad konstruktionshöjd
  • Som matta under en flytande läggning av ny golvplatta. En flytande läggning rekommenderas vid nybyggnation om fog- och sprickfria stenytor önskas trots stora krymp- och krökrörelser i underliggande betongbjälklag samt vid olika problemunderlag, såsom oljeskadad verkstadsbetong, spruckna betonggolv och då det gamla golvet består av flera olikartade material.

Systembeskrivning

4950-pumped-lowres

Systembeskrivning Weber stegljudssystem
(1) Ytmaterial:

Alla typer av ytmaterial kan användas.

(2) Ytplatta/Avjämningsskikt: Weber Floor 4310 (normaltorkande) eller Floor 4320 (självtorkande) - skikttjocklek 25 – 50 mm.
(3) Armering:Floor 4945 glasfibernät
(4) Ljudisolering:Weber Floor 4950 stegljudsmatta.
(5) Kantlist:Floor 4960 läggs mot alla vertikala konstruktioner som väggar, pelare, etc. Alternativt kan mattan vikas upp mot väggen.
(6) Grovavjämning av betongreparation:Eftersom mattan följer underlaget väl behöver underlaget sällan avjämnas före läggning. Större håligheter kan lappas t.ex. med Weber Floor 4040 handspackel.
(7) Betongreparering (om det behövs)t.ex. Floor 4040
(7) Underlag: t. ex. betong

Maskiner & utrustning

  • Floor 140 / Floor 120 – Bulksystem, små pumpar, wobbler