Systemöversikt Spricköverbryggning

Parkeringsgarage övre plan, spricköverbryggning


Användningsområde

  • Övre planet i ett parkeringshus
  • Grundskydd av hela konstruktionen

OBS! Lämpar sig inte där dubbar tillåts under vintertid


Systembeskrivning

Top level PU System

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage Övre plan, spricköverbryggning'
(1) Överlager:

polyment 6060 PU polyuretanytbeskiktning

(2) Skyddslager:polyment 3750 PU polyuretanbaserad förfyllt med 20% (av vikt) eldstorkad kvartssand 0,1- 0,3 mm bekläds senare med eldstorkad kvartssandd 0,7 - 1,2 mm
(3) Spricköverbryggning:polyment 3700 PU polyuretanbaserad
(4) Primer:polyment 1460 epoxi primer
(5) Baslager: (Om behövligt)Floor 4610 (skikttjocklek: 4 - 15 mm)
(6) Primer för baslager: Floor 4716 (1:3, koncentrerad primer : vatten)
(7) Existerande underlag: Vanligtvis betong

Maskiner och utrustning

  • Floor 4610 Bulksystem, små pumpar, tandad spackel
  • Härdplast låghastighetsblandare, skovelblandare, tandat blad och murslev eller utjämnande murslev och lammullsroller

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd