header-ramper-arbetsbeskr

Weber Parkeringsgarage Ramper – Cementbaserade – arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan appliceringsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) de fastställda gränsvärderna i tabellen, krävs speciell ytbehandling som anges t. ex. i kapitlet svaga ytor.


Preparering av underlag

Förberedning av underlag – beroende på underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget genom slungblästring, skrapning eller slipning enligt informationen som anges i Underlagsguiden.


Primning

Floor 4716 späds ut med vatten på byggnadsplatsen. Blandningsförhållandet och antalet läggningar beror av underlagets egenskaper. Därför rekommenderas en grundlig undersökning av underlaget. Vid hanteringen av ett absorberande underlag är det rekommenderat att Floor 4716 appliceras i två efterföljande lager med ett blandningsförhållande bestående av (Floor 4716 : vatten) 1:5 (första lagret) och 1:3 (andra lagret). På icke-absorberande underlag räcker det med ett enda lager av Floor 4716 med ett blandningsförhållande på 1:3. När blandningen är klar, appliceras den på betongytan och borstas kraftigt in med en mjuk sopborste eller roller.

Pölbildning måste undvikas. I händelse av starkt absorberade underlag måste arbetsgången upprepas


Ytbeläggning

Floor 4630 pumpas på underlaget till önskad tjocklek och i sektioner som mäter ungefär 5 till 8 meter i bredd. När sektionerna pumpas se till att du arbetar i ett vådliknande mönster så att varje ny våd läggs invid den gamla våden så fort som möjligt och massan kan flyta samman. Efteråt avjämnas ytan medan den ännu är färsk, genom att använda en tandad spackel. Produktdatabladet ska beaktas.


Impregnering

Den silikatbaserade impregneringen Floor 4720 levereras som ett enkomponentsmaterial klart för användning. Skaka enheten innan du häller materialet i en ren hink. Materialet blandas kort genom att använda en låghastighetsblandare, t.ex. en borrmaskin med rörlig paddel.

Poured out Floor 4760
Material
Uthällt material
Uthällt
material
Material klart för användning läggs på
Material klart för användning läggs på

En till två appliceringar av impregnering måste strykas på beroende på underlagets porositet.

Den första applikationen av en impregnering utförs i allmänhet genom att flytas eller borstas ut på den förberedda ytan. Efterföljande appliceringar kan utföras med en lammullsroller genom att pressa rullen hårt mot ytan.


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C / maximum +40°C
  • Yttemperaturen måste vara 3°C högre än vid daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximum 75% / vid +30°C maximum 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, då det kan resultera i pölbildning (t.ex. vid direkt exponering av solljus)