Arbetsinstruktioner för Weber Design Colour

Arbetsinstruktioner för Weber Design Colour består av följande avsnitt:

För arbetsinstruktioner angående ytbehandling, se avsnitt Ytbehandlingar

OBS! Rådgör alltid avsnittet ovan vid planering och innan du börjar läggningsarbetet.