Systemöversikt cementbaserat

Weber Parkeringsgarage källarplan, cementbaserat


Användningsområde

  • Källarplanet hos en bilparkering, med direktkontakt med marken
  • Stigande fukt på grund av direkt kontakt med grundvattnet kan uppstå
  • Renovering av topplagret för att uppnå en slät yta
  • Lösning när ytans grovhet är för hög efter en preparering

Systembeskrivning

CarPark 430_410

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage källarplan cementbaserat
(1) ytlager

Floor 4720 vattenglasimpregnering

(2) slitlagerFloor 4610 avjämningsmaterial
(3) andra primernFloor 4710 epoxiprimer, beklädd med kvartssand 0,2 - 0,7 mm
(4) första primernFloor 4710 epoxiprimer, inte beklädd
(5) befintligt underlag: betongplatta

Maskiner och utrustning

Floor 4720 / 4710 – blandare, borrmaskin, skovel och lammullsroller
Floor 4610 – bulksystem (Silo med SMP, FBG-pumpbil) och pumpar (Duomix, 852, 860)
tandad spackel

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd