Design Grinded Stone – Systembeskrivning

Systembeskrivning Weber Design Grinded Stone
(1) Ytbehandling och slipning:Slipning, impregnering och efterbehandling enligt instruktion under avsnitt Slipning och ytbehandling.
(2) Toppskikt:weberfloor 4635 (skikttjocklek: 10 - 12 mm)
(3) Primer på basskikt:weberfloor 4716 (2-skikt, först 1:10, koncentrerad primer: vatten och sedan 1:3, koncentrerad primer: vatten)
(4) Basskikt:weberfloor 4600 (skikttjocklek: 5 - 30 mm)
weberfloor 4360 (skikttjocklek: 30-70 mm)
(5) Armering
(vid behov):
Bultat stålnät (Ø 4-5 mm maskvidd 100-150 mm)
(6) Primer på underlag:weberfloor 4716 (2-skikt, först 1:5 koncentrerad primer : vatten och sedan 1:3, koncentrerad primer : vatten)
(7) UnderlagBetong

Maskiner och utrustning

  • weberfloor 4600 – Bulksystem, små pumpar
  • weberfloor 130 – Bulksystem, små pumpar
  • weberfloor 4635 – Bulksystem, små pumpar

Installationsmetoder och råd