Weekend_3a

Systembeskrivning ytbelagda golv

Weekend renovation för golv med ytbeläggningar
(1) Ytbeläggning:dvs. parkett, plattor
(2) Bindemedel:tex. fästmassa, parkettlim
(3) Toppskikt:weberfloor 4160 (skikttjocklek: 3 – 30mm) eller
weberfloor 4320 (skikttjocklek: 3 – 50 mm, fiberarmerad)
(4) Armering:
(om nödvändig)
weberfloor 4945 glasfibernät appliceras vid tex. hantering av svaga underlag
(5) Primer på underlag:weberfloor 4716 eller epoxiprimer + kvartssand beroende av typ av underlag
(6) Underlagtex. betong

Maskinutrustning

  • weberfloor 4160 – Bulksystem, små pumpar
  • weberfloor 120 – Bulksystem, små pumpar

Användningsområden

  • Snabb ombyggnad under snäva tidsscheman med begränsning av förlorad intäkt.
  • Golv i kontor-, skikt- och bostadsmiljöer som använder alla slags ytmaterial
  • Total ombyggnadstid i förhållande till ytmaterial: minst 48 timmar