Systemöversikt cementbaserat

Weber Parkeringsgarage ramper, cementbaserat


Användningsområde

  • Ramper i parkeringshus som ska motstå hög mekanisk belastning.

Systembeskrivning

basement 4610_4630_4720

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage ramper cementbaserat
(1) ytlager

weberfloor 4720 vattenglasimpregnering

(2) Slitytaweberfloor 4630 självavjämnande material
(4) Primerweberfloor 4716 akrylbaserad primer
(5) Befintligt underlag:betongplattor

Maskiner och utrustning

weberfloor 4720 – blandare, borrmaskin, skyffel och lammullsroller
weberfloor 4630 – bulksystem (pumplastbil) och pumpar (Duomix, 852, 860)
tandad och slät spackel
weberfloor 4716 – blandare, borrmaskin, mjuk borste

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd