Systemöversikt cementbaserat

Weber Parkeringsgarage ramper, cementbaserat


Användningsområde

  • Ramper i parkeringshus som ska motstå hög mekanisk belastning.

Systembeskrivning

basement 4610_4630_4720

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage ramper cementbaserat
(1) ytlager

Floor 4720 vattenglasimpregnering

(2) SlitytaFloor 4630 självavjämnande material
(4) PrimerFloor 4716 akrylbaserad primer
(5) Befintligt underlag:betongplattor

Tabellen ovan är numrerad 1,2,4,5?

Maskiner och utrustning

Floor 4720 – blandare, borrmaskin, skyffel och lammullsroller
Floor 4630 – bulksystem (pumplastbil) och pumpar (Duomix, 852, 860)
tandad och slät spackel
Floor 4716 – blandare, borrmaskin, mjuk borste

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd