Försäljningsinformation installationsgolv


Vårt fokus

  • Komplett golvlösning för beslutsfattaren. Lätt – snabbt – flexibelt
  • Ökad kvalitet av rådgivning och arbetskraft.
  • Ökad tillgång till målgruppen “beslutstagare”, särskilt inom områdena för restaurering och renovering av gamla byggnader.
  • Ökad försäljning av produkter med höga marginaler inom system/koncept

Vilken målgrupp?

  • Planerare och arkitekter.
  • Byggnadskonstruktörer, akustiker och byggnadsfysiker.
  • Myndigheters konstruktionsavdelningar, byggföreningar, fastighetsförvaltare, prefabricerade husföretag, tillverkare av prefabhus handelsföretag.
  • Certifierade Weber Golventreprenörer.