Light_Weight_System_1c

Systembeskrivning tvåskiktssystem

Weber lättviktsinstallationsgolv - tvåskiktssystem
(1) Fästmassa för ytbeläggning:För keramiska plattor, använd Set 610 Multi Flex alternativt (normal sättning) eller Set 611 Multi Snabb.
(2) Avjämningsskikt:weberfloor 4320 självtorkande självutjämnande.
weberfloor 4310 normaltorkande självutjämnande.
Tjocklek 20 mm som vidhäftad.
Tjocklek minst 25 mm (4320) respektive 30 mm (4310) på flytande skikt.
(3) Armering:För lös Leca anväds stålarmering, ø 4-5 mm, 100-150 mm maskvidd. För EPS-cement och cementbunden Leca, kan även weberfloor 4945 glasfiberväv användas.
(4) Flytande skikt:För EPS-cement och cementbunden Leca utgörs eventuellt flytande skikt av weberfloor 4940 geotextil alternativt PE-folie. Lös Leca beläggs alltid med weberfloor 4950 ljudmatta alternativt weberfloor 4940 geotextil.
(5) Bottenskikt:
(lättviktsavjämnare)
EPS-cement: (densitet: 350-450 kg/m³),
tjocklek: 20 till 300 mm.
Cementbunden Leca: (densitet: 550 kg/m³),
tjocklek: 30 till 300 mm.
Lös Leca (12-20 mm): (densitet: 260 kg/m³),
tjocklek: 50-300 mm.
(6) Flytande skikt:Lägg ut PE-folie som fuktspärr där det är nödvändigt. Annars rekommenderas weberfloor 4940 geotextil.
(6) Existerande underlag:Alla underlag.

Maskinutrustning

  • EPS-cement – satsvis blandning, pumpar (852)
  • Cementbunden Leca (lättklinker) – satsvis blandning
  • Floor 140/120 – bulksystem (pumpbil) och pumpar (Duomix, 852, 860)

Huvudsakliga tillämpningsområden

  • Uppbyggnad av installationsskikt upp till 30 cm
  • Utjämning av extremt ojämna underlag
  • Fyllning av kabelkanaler
  • På bärande konstruktioner med restriktioner för belastning