Säljargument Parkeringsgarage

Vilka koncept/system-specifika säljargument finns det?


Koordinerade produkter – säkerhet inom systemet!

Alla produkter är utvecklade och testade för att fungera som en enhet, med lång erfarenhet inom området.


Lösningar för alla typer av parkeringsgarage och olika konstruktioner

Detta koncept erbjuder lösningar för olika konstruktionstyper i olika parkeringsgarage. Lösningarna och systemen är skapade för anpassning till lokal standard och lokala förhållanden.


Installationstid

Exempel 1: cementbaserat system med vattenglasimpregnering ovanpå – yta ca 1000 m².

AktivitetTid per aktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlag Avlägsna alla lösa material/Dammsug

8 h -
Maskininstallering

Pump;blandare ( duomix) Vattenanslutning, slang etc

1 h -
Lock, rännor, förbindelse med vattenutlopp och fogprofiler Applicera en förstärkt tejp före första appliceringen av primer, till alla nämnda delar 2 h-
Vidhäftningshållfasthet Mätning av vidhäftningshållfastheten i 5 punkter 2 h -
Primning Applicering av primer, Floor 4716 3 h -
Avjämnings skiktPumpning av Floor 4610, genomsnitt 5 - 8 mm
ungefär 10 kg / m²
4 h

efter 4 timmar till en dag

Impregnering Applicering av över Floor 4720 i två appliceringssteg

6 - 8 h

-
Total tid

ungefär 1 vecka


Exempel 2: cementbaserat avjämningsskikt, samt en härdplastbaserad beläggning – renoveringsområde ca 1000 m²

AktivitetTid per aktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlag Avlägsna gammal beläggning/slipning//Dammsugning 8 - 12 h -
VidhäftningshållfasthetMätning av vidhäftningshållfastheten i 5 punkter 2 h -
Primning Applicering av primer, Floor 4716 3 h -
Avjämningsskikt Floor 4610, 6 - 7 mm 4 h -
Maskininstallering Pump;blandare ( duomix) Vattenanslutning, slang etc 1 h -
Rengöring, slipningSlipning av ytan efter 1 dag 4 h 1 -3 dagar
Härdplastbeläggning Floor 4770 med inarbetad sand på det cementbaserade avjämningsskiktet 6 - 8 h -
Total tidungefär 1 vecka

Exempel 3: applicering två skikt härdplastbaserat system – 1000 m² , där ingen avjämning behövs

AktivitetTid per aktivitetTid före nästa aktivitet
Lock, rännor, förbindelser med vattenutlopp och fogprofilerApplicera en förstärkt tejp före första behandlingen av primer, till alla nämnda delar 2 h-
Övrigt arbeteInstallation av en blandningsanläggning 2 h-
Rengöring av underlag Avlägsna gammal beläggning/slipning//Dammsugning 6 - 8 h -
VidhäftningshållfasthetMätning av vidhäftningshållfastheten i 5 punkter 2 h -
Primning Blandning och applicering av härdplastbaserad primer, Floor 4710 4 h -
GruslagerGrusning med torr kvartssand 0,2 - 0,7 mm eller 0,7 - 1,2 mm, ta bort resterande sand efter en dag 4 h -
Toppskikt Applicering av primer, Floor 4770 1 h 1 dag
Total tidungefär 1 vecka

Konkurrensfördelar mot enkla härdplastbaserade system

 • Vid högre ojämnhet, lägre materialmängd per m2
 • Snabbare läggning genom användning av maskiner – upp till 80 m²/timme
 • Enklare applicering, eftersom det flyter ut av sig själv
 • Enklare materialtransport – inga material att manuellt transportera till diverse våningar
 • Ingen lagring av material direkt på konstruktionsplatsen – bulkleveranser
 • Färre processteg

Testade och dokumenterade system

 • Slitstyrka
 • Tösaltbeständighet
 • Det cementbaserade systemet är dubbtåligt
 • Testat enligt olika internationella standarder

Weber Golventreprenörer

För att garantera att Weberlösningarna installeras ordentligt är Weber Golventreprenörer skolade och tränade att följa Webers kvalitetssäkringssystem. Våra koncept och system kan endast utföras av en Certifierad Weber Golventreprenör.


Endast en kontaktperson

Weber erbjuder det kompletta paketet av specialanpassade lösningar. Inget behov att kombinera olika produkter från olika producenter, förbundet med oklar prestation och förpliktelse.


Byggnadssituationen idag

imm-006

Ausfahrt

CarPark Frankf

0132803

5.0.2

 • Stora utrymmen, högt pristryck för CWG och Weber – Vår lösning: Weber Parkeringsgarage
 • Bra kvalitet, med ett bra koncept för ägaren skapar förtroende hos denne