Weber Ljudgolv – Stepisol skivsystem

Främsta tillämpningsområden

  • Vid behov av stegljudsreduktion i bostäder, kontor och offentliga miljöer.
  • För nybyggnation och renovering

Systembeskrivning

temp-dB

Systembeskrivning Weber Ljudgolv
(1) Ytbeläggning:

All slags ytbeläggning kan användas. Om plattor väljs använd Weber Set Fästprodukter och Color fogprodukter

(2) Flytande skikt: Floor 4310 (normal torkning)
Floor 4320 (självtorkande) - skikttjocklek 25 – 50 mm,
Floor 4350 (normal torkning)
Floor 4360 (självtorkande) - skikttjocklek 25 – 80 mm.
(3) Armering (om det behövs):Floor 4945 glasfibernät behövs endast då cementbaserat avjämningsmaterial används
(4) Flytande skikt:Floor 4940 geotextil el. PE-folie
(5) Ljudisolering:Stepisol skivor i tjocklek: 5,10,15,20,30 och 50
OBS! Lämplig tjocklek på plattor kan ses i dB-Floor beräkningsprogram
(6) Kantlister:Floor 4960 appliceras mot alla vertikala konstruktioner och genomföring (ie. väggar, rör, pelare etc)
(7) Betongreparering (om det behövs)t.ex. Floor 4040
(8) Underlag: t. ex. betong

Maskinutrustning

  • Floor 140 / Floor 130 / Floor 120 – FBG-pumpbilar, Bulksystem,  små pumpar

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd