header-isolering-1

Varför Weber Installationsgolv – Isoleringsgolv?

När ytan är begränsad och det ändå behövs isolering, är Weber isoleringsgolv lösningen. Systemet är skräddarsytt när installationer såsom kablar eller rör begränsar användningen av vanliga isolerplattor. Lätt och snabb applicering av den pumpbara isoleringen gör att skärning och tillpassning av isolerplattor ser ut som något från det förgångna.

Weber Isoleringsgolv kombinerar en hög produktkvalitet med effektivt arbetsutförande genom Certifierade Weber Golventreprenör.


Webers installationsgolv Isoleringsgolv – fördelar

  • Snabb installation med Webers maskinsystem
  • Kombination av basmassa och isolering
  • Flexibel skikttjocklek för alla installationsändamål
  • Kan användas på alla underlag
  • Pumpbar isolering (WLG 040)

Tekniska specifikationer: produkter & systemkomponenter

Installationsmetoder och råd