header-isolering-arbetsbeskr

Weber lättviktsinstallationsgolv – Lättviktiga isolerande golv

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information om utvärdering av underlaget och arbetförfaranden, se underlag– och appliceringsguide.


Förberedelser

Förbehandling av underlag – beror på underlag:

  • Förbättring av defekta underlag
  • Rengöring
  • Upprättande av nödvändiga fogar (konstruktionsfogar)
  • Upprättande av höjdmarkeringar

Rengör underlaget med en borste, lägg ut PE-folie som en fuktspärr där det behövs, t. ex. vid trägolv. När detta görs måste den vikas upp mot alla väggar och pelare. Tillse att inga material kan komma bakom spärren.

Bas(uppbyggnads)skikt

Materialet weberfloor 4514 pumpas på underlaget och sprids ut i en jämn överyta. Vid utläggningen måste man försäkra sig om att materialet blir väl komprimerat. Använd slutligen en rätskiva eller ett vattenpass för att jämna ut materialet. När weberfloor 4514 har torkat ut helt (2 dagar för tjocklek av 5 cm), lägges ett flytande skikt (PE-folie) ut på basskiktets yta. Vik upp folien utmed alla väggar och pelare för att efterföljande material inte kan rinna ner bakom den. Weber kantlister för golv måste appliceras på alla stigande konstruktioner.

Efter installation måste man se till att ytan av weberfloor 4514 endast beträds under installationen av det belastningfördelande skiktet.

OBS! Kontrollera alltid fordrad vattenmängd innan produkten blandas (se produktdatablad)

machine 4514 3

appli 4514 3

appli 4514 2

base ready 5

På alla väggar, vertikala strukturer och rörgenomföringar, måste Floor 4960 kantlister installeras för att garantera ett helt flytskikt som inte kommer i kontakt med byggkonstruktionen.

För att undvika att avjämningsmaterial flyter ut på weberfloor 4514, weberfloor 4940 läggs geotextil eller vaxat papper ut ovanpå weberfloor 4514. När detta görs måste materialet vikas upp längs väggar och alla vertikala konstruktioner. De olika skikten måste överlappa varandra med minst 200 mm för weberfloor 4940 geotextil, respektive 50 mm för det vaxade pappret. Det flytande skiktet fixeras vid väggen och vertikala strukturer med Weber tejp weberfloor 4970 för enklare hantering vid pumpning.

Belastningsfördelande skikt

maxit 4320Beroende på tjockleken av weberfloor 4514 måste ytan avjämnas med flytspacklet weberfloor 4360 (självtorkande) eller weberfloor 4480 (normal torkning). Vid anvädning av cementbundna weberfloor 4360 måste golvet förstärkas med weberfloor 4945 glasfibernät. Observera att kanterna överlappar med 50 mm. weberfloor 4360 kan installeras i ett skikt med en tjocklek av minst 20 mm och weberfloor 4480 med en tjocklek av minst 35 mm. Efter instalation jämnas ytan ut med en tandad spackel, tandat blad eller avjämningsspackel.

Toppbeläggning/efterbehandling

Efter torkning måste de två bruken täckas med ett toppbeläggningsmaterial. Följande beläggningsrekommendationer måste observeras:

  • weberfloor 4360 är redo att beläggas efter en dag gällande plattor, efter sju dagar för parkettgolv och laminat och efter tre dagar för alla andra golvbeläggningar.
  • weberfloor 4480 är redo att beläggas en efter 1 vecka per lagrets tjocklek oavsett vilken typ av toppbeläggning som valts.

Om weberfloor 4360/4365 läggs ovanpå weberfloor 4514 med ett flytande skikt ska efterbehandlingen weberfloor 4790 användas. Appliceringen utförs så snart som möjligt då ytan är absorberande (har torkat tills ljusgrå), vanligtvis dagen efter pumpningen.

4720Denna produkt ser till att golvet torkar ut jämnare och på ett mer kontrollerat sätt samt förhindrar eventuella sprickbildningar och nerbrytningar av bjälklaget. weberfloor 4790 måste appliceras på golvet med ett blandningsförhållande av 1:2 (weberfloor 4790 : kranvatten) senast tre dagar efter installation av det tunna bruket och sen spridas ut jämnt med en gummiskrapa. Pölbildningar måste absolut undvikas under denna process då det kan bilda en film som lägger sig ovanpå. (För mer information se: Reducering av torktid)

Om det kalciumsulfatbaserade weberfloor 4480 appliceras behövs normalt sett ingen efterbehandling.

Ytterligare råd

Ytbeläggningen kan läggas när torkförhållandena är lämpliga. Indikationerna för när ett underlag är färdigt att beläggas refererar till ett torrt underlag, en rumstemperatur av 20°C och en relativ luftfuktighet av 50%. Luftavfuktare, vinddrag och för höga temperaturer måste undvikas.

Vid systemlösningar för separering eller isoleringsskikt måste bruket inpassas med fogar. Ett foglöst bruksområde är möjlig upp till en yta av högst 40 m² (vid användning av weberfloor 4360) eller 200m² (vid användning av weberfloor 4480) och en högsta sidolängd av respektive 6 m eller 20 m. Ett sidoförhållande av 2:1 ska vara riktlinjen. När det gäller vissa konstruktionsförhållanden och speciell rumsgeometri måste tillfälliga fogar installeras, t. ex. skiljeväggar, framskjutande väggar, olikheter i brukets tjocklekar, dörröppningar osv. För byggnaden måste expansionsfogar införas .

Var god observera att små hårfina sprickor kan uppstå pga. byggnadens geometri eller underlaget. Men dessa är rent synliga skavanker och har påverkar inte golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet.