header-ljudgolv-1

Varför Weber Ljudgolv – Stepisol skivsystem?

Weber Ljudgolv standardsystem är ett ljudgolv (stegljudsreducerande golv) baserat på allmänt tillgängliga isoleringsplattor, som stenull, glasull, stegljuds-EPS och andra material med goda beprövade ljudegenskaper. Detta formar “fjädringen” i ljudgolvsystemet.

Ovanpå isoleringsmaterialet kommer Webers pumpbara avjämningsmassa, som formar en likformig platta för all beläggning. Detta formar ‘ytmassan’ hos ljudgolvet.

Tillsammans, formar den väl valda “fjädringen ytmassan” det mest vanligt förekommande sättet att förminska stegljud i byggnader – ett Weber Ljudgolv. Ytplattan kan enkelt utrustas med elektrisk eller vattenburen värmning.

Standardljudgolvet är optimerat för att möta nya nyproduktions- och renoveringskrav vad gäller ljudisoleringsegenskaper, punktbelastningskapacitet i bostads- och offentliga fastigheter, som kontor, hotell, sjukhus och liknande byggnader.

Standardljudgolvsystemet är flexibelt, eftersom isoleringsmaterialet finns hos alla bygghandlare, kombinerat med Webers europeiska nätverk av Certifierade Weber Golventreprenörer som kan pumpa Webers avjämningsmassa ovanpå ljudgolvskonstruktionen.

Har du råkat ut för krympningssprickor, buktande plattor eller golv som aldrig torkar med konkurrerande traditionella cementbruk – prova Webers Ljudgolv. Låt oss göra ditt golv plant, starkt och på rätt sätt vid första försöket!


Systemfördelar

  • dB Floor Are SwedenNationella ljudklasser är uppfyllda
  • Fritt val av golvbeläggningsmaterial (plattor, plast- eller linoleummatta, parkett, textilmatta) utan att riskera ljudvärden
  • Inget trumljud
  • Hög appliceringsproduktivitet (normalt > 400 m² färdigt golv per dag)
  • Kan enkelt kombineras med golvinstallationer dvs. elektricitet, vatten etc.

Tekniska specifikationer: produkter & systemkomponenter

Installationsmetoder och råd