Vårt fokus

 • Helhetslösningar för golv som uppfyller beslutsfattarens krav.
 • Produkter inom systemet kommer att säljas av Weber och certifierade värmeföretag
 • Ökad kvalitet av föreskrivare och hantverkare
 • Ökad tillgång till målgruppen “beslutsfattare”
 • Ökad försäljning av högmarginella produkter inom systemet/konceptet

Vilka målgrupper?

 • Föreskrivare och arkitekter
 • Akustiker och byggnadsfysiker
 • Byggavdelningar vid myndigheter, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltning, småhusproducenter, handels- och transportföretag.
 • Marknadsföring mot slutkund – “varje husägares dröm”
 • Certifierade Weber golventreprenörer och utvalda VVS-företag

Främsta marknadsområden:

Boendesektorn

 • enfamiljsbostäder
 • flerfamiljsbostäder

Affärssektorn

 • kontor
 • offentliga förvaltningar
 • hotell
 • sjukhus
 • varuhus
 • skolor