header-garage-kallarplan-4

Weber Parkeringsgarage Källarplan – Cementbaserat – arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan appliceringsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) de fastställda gränsvärderna i tabellen, krävs speciell ytbehandling som anges t. ex. i kapitlet svaga ytor.


Förberedning av underlag

Förberedning av underlag – beroende på underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget genom slungblästring, skrapning eller slipning enligt informationen som anges i Underlagsguiden.


Primning

Första primern
medium_Rolling out primer with lamps wool rollerProdukternas två komponenter måste blandas i enlighet med databladen eller informationen på hinkarna. Sedan måste Floor 4710 appliceras jämnt på den preparerade ytan och distribueras jämnt med en gummiraka och en lammullsroller.

Undvik pölbildningar.

Materialförbrukningen är ungefär 300 – 500 g/m².

Andra primern
Application of primerSe till att den föregående ytbeskiktning vidhäfter ordentligt till underlaget. För den andra bestrykningen blanda även de två komponenterna i enlighet med informationen på hinkarna eller databladen. Floor 4710 appliceras direkt på det hårdnade första primern, senast 24 timmar efteråt vid 23°C.

Undvik pölbildningar.

Materialförbrukningen är 300 – 400 g/m².

Det nya primerskiktet strös med torkad kvartssand 0.2 – 0.7 mm eller 0.7 – 1.2 mm. Efter att primern torkat, måste överflödig kvartssand borstas eller dammsugas bort från ytan innan nästa applikation kan påbörjas.


Ytbeskiktning – cementbaserat skikt

Floor 4610 pumpas på underlaget till önskad tjocklek och i sektioner som mäter ungefär 5 till 8 meter i bredd. När sektionerna pumpas se till att du arbetar i ett vådliknande mönster så att varje ny våd läggs invid den gamla våden så fort som möjligt och massan kan flyta samman. Efteråt jämnas ytan till medan den ännu är färsk, genom att använda en tandad Weber-spackel, t.ex. T 60. Produktinformationsbladet ska beaktas.


Ytbeläggningar cementbaserat skikt Floor 4630

Floor 4630 pumpas på underlaget till önskad yttjocklek i sektioner som mäter ungefär 5 till 8 meter i bredd. När sektionerna pumpas se till att du arbetar i ett vådliknande mönster så att varje ny våd läggs invid den gamla våden så fort som möjligt och massan kan flyta samman. Efteråt jämnas ytan till medan den ännu är färsk, genom att använda en tandad spackel. Produktdatabladet skall beaktas.


Ytbeskiktning – impregnering

Den silikatbaserade impregneringen Floor 4720 levereras som ett enkomponentsmaterial klart för användning.
Skaka enheten innan du häller materialet i en ren hink. Materialet blandas kort genom att använda en låghastighetsblandare, t.ex. en borrmaskin med rörlig paddel.

Poured out Floor 4760
Material
Uthällt material
Uthällt
material
Material klart för användning läggs på
Material klart för användning läggs på

En till två applikationer av impregnering måste strykas på beroende på underlagets porositet.

Den första applikationen av en impregnering utförs i allmänhet genom att flytas eller borstas ut på den förberedda ytan. Efterföljande applikationer kan utföras med en lammullsroller genom att pressa rullen hårt mot ytan.


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C / maximum +40°C
  • Yttemperaturen måste vara 3°C högre än vid daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximum 75% / vid +30°C maximum 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, då det kan resultera i pölbildning (t.ex. vid direkt exponering av solljus)