Säljargument ytbelagda golv


Vilka koncept / systemspecifika försäljningsargument finns det?

Koordinerade produkter/system – säkerhet inom systemet!

Alla produkter utvecklade och testade för att fungera som en enhet.


Reducerad inkomstförlust

En snabb installation t.ex. under en helg, minimerar inkomstförluster p.g.a. förlorad hyra, minskad försäljningsomsättning, produktion mm. Kom ihåg att en dag utan produktion eller stängd butik kan orsaka miljontals kronor i minskad intäkt. Eftersom vårt system snabbt kan appliceras och golvet snabbt är tillbaka i drift, har renoveringskonceptet en klar fördel jämfört med traditionella byggnadsmetoder som exempelvis betong.

Exempel 3: Ytbelagda golv – sjukhusavdelning på 200 m² att belägga med PVC-matta, underlag av gammal betong.

AktivitetTid per aktivitetTid innan nästa aktivitet
Rengöring av underlagAvlägsna gammal ytbeläggning/blästring/dammsugning4-6 h-
UnderlagsstyrkaVidhäftningshållfasthet ( 1 grupp à 3 prover)0,5 tim-
Fogar/sprickor
(om nödvändigt)
Bedömning och reparationca 20 min per löpmeter-
AvvägningKrav på /-5 mm vid 2 m mätlängd, ca 25 höjdmarkeringar1 tim-
PrimningFloor 4716 per applicering1,5 timmin. 3-4 tim
MaskininstallationBulksystem (silo eller pumpbil) vattenanslutning, slangar osv.1 tim-
AvjämningPumpning Floor 4320, genomsnitt 5 mm – ca 2 ton1 tim12 tim
Redo för beläggning3 dygn efter avslutad pumpning--
Total tidmin. 36 tim

Erbjuder kreativa lösningar med en färdig estetisk golvyta

  • Helhetskoncept: från applicering till användning och underhåll
  • Ergonomisk arbetsplattform: högre elasticitet än både betong och keramiska plattor
  • Optimerad styrka för användning i verkstäder och butiker
  • Möjligheter i färgval och struktur.
  • Matt eller glansigt utseende.

Flexibilitet i skikttjocklek, på olika underlag, egenskaper och möjligheter till kreativitet

En kombination av produkter och produkternas flexibilitet i sig erbjuder stora variationsmöjligheter i skikttjocklek och utjämningsmöjligheter.


Effektivt installationsgenomförande genom kombinerande av produkter och maskiner

Perfekt interaktion mellan maskiner, logistik och produkter.
Självtorkande produkter garanterar ett snabbt och effektivt konstruktionsförfarande med en ännu snabbare applicering av golvbeläggning.
Produkternas lämplighet för pumpning tillsammans med det effektiva maskineriet gör det så väl möjligt att effektiv installera ett golv i mindre enfamiljebostäder som en skyskrapa.
Användningen av avjämningsprodukter betyder minimalt behov av ytterligare behandling så som tex. slipning och finspackling.


Certifierade Weber Golventreprenörer

För att garantera att Weber golvkoncept installeras korrekt är Certifierade Weber Golventrepenörer utbildade enligt Webers kvalitetssäkringssystem. Våra koncept och system implementeras endast av certifierade Weber golventreprenörer.


Endast en kontaktperson

Weber erbjuder hela paketet för en kundanpassad lösning. Inget behov att kombinera olika produkter från olika tillverkare med okänd prestanda och oklar ansvarsfördelning.


Vilka fler krav från målgruppen kan förverkligas?

  • Brandförebyggande
  • Konceptansvar
  • Lågemitterande byggnadsmaterial och system