Matt Ytbehandling – “Porfyllning + Ytbeskiktning” – Weber Designgolv Design Colour

Naturligt matt
Porfyllnad + Ytbeskiktning

2 x Jontec Technique
(porfyllnad)

2 x Jontec Matt Free
(Ytbeskiktning)
Produktdokumentation

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad

Produktdatablad
Säkerhetsdatablad