Ljudklasser

Standardiserade regler för ljudklassning
Boverkets Byggregler BBR anger behovet för ljudstandar för bostäder, vårdlokaler, fritidshem, daghem och dylikt undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsett för kontorsar-bete, samtal och dylikt. Det framhålls att dessa skall utformas så att buller utomhus och i angränsande utrymmen dämpas i den omfattning som verksamheten kräver och inte i besvärande grad påverka dem som arbetar eller vistas i lokalen.


Minimikrav – Bostäder

Bindande minimikrav anges för bostäder enligt tabell nedan. I BBR anges minimiljudkravet enligt klass C för bostäder i flerfamiljshus. Emellertid har ljudklass C ej upplevts tillräcklig varför många kommuner och byggföretag valt att bygga i ljudklass B.

Ljudisoleringskrav – Svensk Standard SS 252 67

BostäderLuftljud
R´w+C, 50-3150
Stegljud
L´n,w+C, 50-2500

Klass D
4960
Klass C5356
Klass B5752
Klass A6148

Ljudklassning av utrymmen i byggnader – vård- och undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell.

Ljudisoleringskrav – Svensk Standard SS 252 68

VårdlokalerLuftljud
R´w+C, 50-3150
Stegljud
L´n,w+C, 50-2500
Klass D30/4052/70
Klass C35/5248/65
Klass B35/5248/65
Klass A40/5644/60

I tabellen ovan anges lägsta respektive högsta värde beroende på typ av utrymme.
Se Svensk Standard SS 252 68 för mer information.


Ljudisoleringskrav – Svensk Standard SS 252 68

UndervisningslokalerLuftljud
R´w+C, 50-3150
Stegljud
L´n,w+C, 50-2500
Klass D25/6065/70
Klass C30/6060/65
Klass B30/6060/65
Klass A30/6456/60

I tabellen ovan anges lägsta respektive högsta värde beroende på typ av utrymme.
Se Svensk Standard SS 252 68 för mer information.


Ljudisoleringskrav – Svensk Standard SS 252 68

Dag- och fritidslokalerLuftljud
R´w+C, 50-3150
Stegljud
L´n,w+C, 50-2500
Klass C30/4068
Klass B35/4464
Klass A40/4860

I tabellen ovan anges lägsta respektive högsta värde beroende på typ av utrymme.
Se Svensk Standard SS 252 68 för mer information.


Ljudisoleringskrav – Svensk Standard SS 252 68

KontorslokalerLuftljud
R´w+C, 50-3150
Stegljud
L´n,w+C, 50-2500
Klass D25/4470
Klass C30/4865
Klass A/B30/5260/65

I tabellen ovan anges lägsta respektive högsta värde beroende på typ av utrymme.
Se Svensk Standard SS 252 68 för mer information.


Ljudisoleringskrav – Svensk Standard SS 252 68

HotellLuftljud
R´w+C, 50-3150
Stegljud
L´n,w+C, 50-2500
Klass D35/4860/70
Klass C40/5256/65
Klass A/B44/5652/60

I tabellen ovan anges lägsta respektive högsta värde beroende på typ av utrymme.
Se Svensk Standard SS 252 68 för mer information.