header-ljudgolv-piano-4

System för dB-Golv

weberfloor acoustic
Ljudgolvsystem med både stegljuds- och luftljudsisolering för nybyggnad och renovering.

Läs mer >

Stepisol skivsystem
Standardsystem för ett ljudgolv baserat på Stepisol isoleringsskivor.

Läs mer >

Weber stegljudssystem
Om utrymmet är begränsat men behovet av att maximalt reducera stegljud är nödvändigt – här finns lösningen.

Läs mer >

Weber Komfortgolv
Ett kombinerat ljudgolv- och värmegolvsystem för behaglig innemiljö.

Läs mer >