Slipning och ytbehandling

DuroStone1LoggaHTC

För att åstadkomma den för Duro Stone karakteristiska jämna ytan med hög glans och synlig frilagd hårdballast ska föreskriven teknik och utrustning från HTC användas.

A. Sliputrustning

Storleken hos golvytan bestämmer valet av maskin/utrustning:

– 0 – 100 m2HTC 500 tillsammans med HTC 30D och Cyclone HTC 24C
– 101 – 300 m2HTC 650 HDX tillsammans med HTC 55D och Cyclone 55C
– 301 – 500 m2HTC 800 HDX tillsammans med HTC 55D och Cyclone 55C
– 500 – 1000 m2HTC 950RX tillsammans med HTC 110 DAP
– KanterHTC 130

B. Viktiga punkter

 • DuroStone2GolvslipFör att säkerställa att det önskade resultatet uppnås, utför alltid de olika slipstegen i enlighet med HTC:s specifikation.
 • Rengör golvet mellan de lika slipstegen.
 • Mät upp alla slipsegment före och efter. Kontrollera diamanterna. Kontrollera att segmenten är fullständigt öppna och skarpa.

Om inte tillräcklig slipkapacitet uppnås ändra till segment som har mjukare bindemedelsmatris, t ex, alternativ till CA0-DS är CA 2-DS. OBS, förbrukningen av diamantverktyg!

- Undvik att elektriska kablar eller att slangen till dammuppsamlingsutrustningen kommer i kontakt med slipmaskinens arbetsyta. Placera kabeln och slangen enligt bilden.

– Undvik att elektriska kablar eller att slangen till dammuppsamlingsutrustningen kommer i kontakt med slipmaskinens arbetsyta. Placera kabeln och slangen enligt bilden.

- Slipa golvet ett korsvis mönster. Överlappa med 1/3 slipmaskinsbredd. C. Slipningsprocessen: steg för steg (1-8)

– Slipa golvet ett korsvis mönster. Överlappa med 1/3 slipmaskinsbredd.
C. Slipningsprocessen: steg för steg (1-8)

C. Slipningsprocessen: steg för steg (1-8)

Steg 1: Slipning – EZ CA0-DS

DuroStone5SlipsegmentSteg 1 skall ta bort hela separationsskiktet hos weberfloor 4635-beläggningen.

 1. Slipa i ett korsvis mönster för att undvika slipränder.
 2. Kontrollera mängden synlig ballast i ytan. Om mera synlig mängd ballast önskas, fortsätt med steg 1.
 3. Dammsug golvet noggrant efter steg 1.

Impregnering: HTC Cure

 1. DuroStone6ImpregneringPåför HTC Cure, företrädesvis genom att spruta vätskan. Den kan också påföras med mopp, borste eller roller.
  • Förbrukning: ca 0,15 – 0,4 liter/m², beroende på ytans absorptionsegenskaper. Högabsorberande ytor skall ges extra behandlig med HTC Cure.
 2. Efter 20 – 30 min tas överskottet bort med en våtdammsugare. Alternativt kan golvet dras av med en gummiskrapa.
 3. Den HTC Cure-behandlade ytan kan med fördel täckas för att förhindra allt för snabb avdunstning och därmed underlatta en djupare impregnering.
  • Ytan är färdig för gångtrafik 1 – 2 timmar efter massans impregnering.
  • Ytan skall inte utsättas för vatten inom 48 timmar.
 4. Nästa slipsteg kan påbörjas tidigast efter 8 – 10 timmar massans impregnering.

Steg 2: Slipning – EZ C4-DS

Steg 2 skall ta bort slipspåren från steg 1.

 1. DuroStone7SlipsegmentSlipa i ett korsvis mönster för att undvika oönskade slipränder.
 2. Kontrollera att de kraftigaste spåren är bortslipade från steg 1.
 3. Dammsug golvet noggrant efter steg 2.

Steg 3: Slipning EZ SR 10

Steg 3 skall ta bort slipspåren från steg 2.

 1. Slipa i ett korsvis mönster för att undvika oönskade slipränder.
 2. Kontrollera att de kraftigaste spåren är bortslipade från steg 1.
 3. Dammsug golvet noggrant efter steg 2.

Steg 4: Slipning – Fenix Blue

Steg 4 skall ta bort slipspår från steg 3.

 1. Slipa i ett i ett randmönster.
 2. Kontrollera noga att alla sliprosor från steg 3 är borta.
 3. Kontrollera att golvet är fritt från dammrester. Om inte dammsug golvet.

Steg 5: Slipning – Fenix White

 • Slipning i 5 steg ger en halvmatt yta, glanstal ca 25 – 30.
 • Mätt i 60° vinkel.

Steg 6: Slipning – Fenix Green

 • Slipning steg 6 ger en högglansig yta, glanstal ca. 50.
 • Mätt i 60° vinkel.

Steg 7: Slipning av kanter (väggar och pelare m.m.)

DuroStone8KantslipSlipning vid kanter, där en normal slipmaskin inte kommer åt golvytan för att ge ett tillfredställande resultat:
Använd en slipmaskin HTC 130 eller en handhålllen slip/polermaskin.

 • När HTC 130 användes följ samma slipsteg som ovan.
 • När en handhållen slip/polermaskin användes:
 1. Börja med kopp 60/80 grit.
 2. Därefter används Speedline, 50 upp till 3000 grit.

Steg 8: Efterbehandling

 1. DuroStone9EfterbehandlingPåför HTC Stain Resistant med tryckspruta eller fibermopp (mikrofiber). Om spruta används, kontrollera att den sprider vätskan ordentligt.
  • Materialförbrukningen är ca 0, 15-0, 40 liter/m², beroende på ytans absorptionsegenskaper.
 2. Efter 20 – 30 min avlägsnas överskottet av vätska med våtdammsugare alt drages golvet av med en gummiskrapa.
 3. High Speed-polera golvet med Twister White eller Yellow tills ytan blir torr, blank och hård.
  • För högre glans high speed-polera golvet med TWISTER® Green dry.
  • Rengör golvet med med Twister. ® Green och Twister. ® Cleaner.

DuroStone12Sliprondellgr_n

DuroStone10SliprondellVit

DuroStone11SliprondellGul

Fräsning av fiktiva fogar

 • Spåren kan fråsas ut efter steg 6.
 • Justera spårmönstret för att det i möjligaste mån passa samman med golvets identifierade rörelsefogar.
 • Markera linjer för spåren med ett laserverktyg.
 • Undvik linjemarkering som har större bredd än spåret, undvik också färgade linjemarkeringar!
 • Använd alltid aluminiumspårlister.
 • Maskintyp: Hilti DC SE20.