Vårt fokus

 • Komplett golvlösning som uppfyller beslutfattarnas krav
 • Produkter för systemet säljs helt av Weber
 • Ökad kvalitet på rådgivning och utförande
 • Förbättrad tillgänglighet till målgruppen “beslutsfattare”
 • Ökning av försäljningen av produkter med hög marginal inom systemet/konceptet

Vilka målgrupper?

 • Föreskrivare och arkitekter
 • Akustik- och byggnadsfysiker
 • Myndigheters byggnadsinstitutioner, hypoteksinstitut, fastighetsförvaltning, färdigbyggda bostäder, handelsföretag
 • Slutkonsuments marknadsföring – “varje husägares dröm”;
 • Certifierade Weber Golventreprenörer

Främsta marknadsområden:

Boendesektorn

 • enfamiljshus
 • flerfamiljshus
 • lägenheter.

Affärssektorn

 • kontor
 • offentliga byggnader
 • hotell
 • sjukhus
 • affärer
 • skolor