Säljargument Weber Ljudgolv

Vilka koncept/system-specifika säljargument finns det?


Koordinerade produkter – säkerhet inom systemet!

Alla produkter är utvecklade och testade för att fungera som en enhet.


Stor minskning av stegljud

Detta golv erbjuder, beroende på system, en effektiv stegljudsreduktion DL;n,w » 26-28 dB.


Snabb & ekonomisk installation

Exempel 1: Renovering av lägenhet på 100 m² som ska täckas med Stepisol skivsystem, underlag: gammal betongkonstruktion.

AktivitetTid per aktivitetTid före nästa aktivitet
Rengöring av underlag Borttagning av löst material, avjämning av eventuell taggning av elementplattor med torkad sand

1 h-
Applicering av isoleringsplattor och kantlisterApplicering av kantlister på alla vertikala strukturer. Lägg ut plattorna och skär dem så att de passar till special rum geometri. 5 h-
Flytande skikt och glasfibernät . Lägg ut Floor 4940 geotextil, täta detaljer såsom hörn, inträgningar, etc. och applicera Floor 4945 glasfibernät 2 h-
MaskininstallationPumplastbil, vattenanslutning, slangar, etc. 1 h-
Ytplatta/ Avjämning Pumpning t.ex. Floor 4310, medeltal 30 mm 2 h 1 dag
Övre härdningsmembranApplicering av Floor 4716 som efterbehandling, bortskärning av överskottet på kantlisterna och geotextil* 1 h 30 min / 7 dagar 21 dagar **
Ytmaterial (1) Plattsättning med Set Fäst och Sys fogprodukter eller läggning av laminat, PVC eller parkett2 dagar1 dag
Ytmaterial (2) Fogbruk för plattor om plattor används1 dag 4 h
Total tid2½ dagar exkl. ytbeläggning ca 2 veckor inkl. plattor
*) vid plattsättning rekommenderar vi att de kantvägglister skärs av först efter att plattorna har lagts. **) 30 min. torkningstid för skyddsmembranet. Vi rekommenderar 7 dagar av sättning- och krympningstid innan plattorna läggs och ungefär 3 veckors torkningstid för parkett, PVC eller linoleum.

Weber Golventrepenörer

För att garantera att Weber lösningarna installeras korrekt är Weber Golventrepenörer skolade och utbildade enligt Webers kvalitetssäkringssystem. Våra koncept och system utförs endast av en Weber golventrepenör eller, i detta fall, även certifierade värmeföretag.


Endast en kontaktperson

Weber erbjuder det kompletta paketet för en kundanpassad lösning. Ingen idé att kombinera olika produkter förbundna med outforskad prestanda och oklart ansvar.


Vilka ytterligare krav från målgrupperna kan uppfyllas?

  • Konceptansvar
  • Byggmaterial med minskad emission