Obligatoriska villkor – Weber Komfortgolv

  • Alla Weber Komfortgolv utförs av en Certifierad Weber Golventreprenör i nära samarbete med en värmeentreprenör.
  • Appliceringar utförs i enlighet med specifierade arbetsinstruktioner, se avsnitt Arbetsinstruktioner.
  • Weber och Certifierade Weber golventreprenör meddelas senast 6 veckor före läggning av ett Komfortgolv för att kunna utföra de nödvändiga värderingarna av underlagets beskaffenhet och värmeberäkning.
  • Certifierad Weber Golventreprenör ska använda Weber kvalitetssäkringssystem för Komfortgolv, se avsnitt Kvalitetssäkringssystem.
  • Varken Weber eller den Certifierade Weber Golventreprenören är ansvariga för eventuella skador orsakade av förändringar i byggkonstruktionen eller konstruktionsrörelser.
  • Huvudentreprenören är ansvarig för att det befintliga underlaget uppfyller de specificerade kraven (för de använda produkterna) gällande ythållfasthet och fuktnivå. Huvudentreprenören måste även tillse att erfoderliga applicerings och torkförhållanden möts för de system och enskilda produkter som används.
  • Huvudentreprenören är ansvarig för belastningsberäkningar av bygg- och golvstrukturen gällande det använda systemet.