header-betong

Arbetsinstruktioner för Weber Design Grinded Stone

Arbetsinstruktioner för Weber Design Grinded Stone består av följande avsnitt:

För arbetsinstruktioner angående ytbehandling, se avsnitt Ytbehandlingar

OBS! Studera alltid ovan nämnda avsnitt vid planering och innan du börjar läggningsarbetet.