Systemöversikt Härdplastbaserat

Weber Parkeringsgarage mellanliggande plan, härdplastbaserat


Användningsområde

  • Mellanliggande däck i en bilparkering, delvis exponerade för väderförhållanden. Ytor täckta med tak, öppna sidor och väggar

Obs! Lämpar sig inte för länder där dubbar tillåts under vintertid.


Systembeskrivning

int 4710_4780

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage Mellanliggande plan, Härdplastbaserat
(1) Topplager

Floor 4770 används som topplager

(2) PrimerFloor 4710 epoxiprimer beklädd med kvartssand (0,2 - 0,7 mm)
(3) Utjämnande lager (om det behövs)Floor 4610
(4) Primer (om det behövs)Floor 4716

Maskiner och utrustning

Floor 4770 / 4710 – blandare, borrmaskin, skovel och lammullsroller
Floor 4610 – bulksystem (FBG-pumpbil) och pump (Duomix, tandad spackel)
Floor 4716 – blandare, borrmaskin, mjuk borste

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd