Obligatoriska villkor – Weber Ytbelagda golv

  • Alla Weber Ytbelagda golv måste läggas av en Certifierad Weber Golventreprenör
  • Läggningen måste utföras enligt angivna arbetsinstruktioner
  • Weber och Certifierade Weber Golventreprenör måste varskos minst 6 veckor före läggning av något industrigolv eller färdigt golv enligt denna specification för att kunna göra de nödvändiga uppskattningarna av underlagets förhandsskick.
  • Weber Kvalitetssäkringssystem måste användas av Certifierade Weber Golventreprenörer för alla golv enligt denna specifikation. Se: Kvalitetssäkringssystem
  • Varken Weber eller Certifierade Weber Golventreprenörer är ansvariga för någon skada orsakad av ändringar i byggnadsstrukturen eller strukturell rörelse.
  • Huvudinstallatören är ansvarig för att det existerande underlaget uppfyller de specificerade kraven (av den använda produkten) beträffande ytans styrka och fuktighetsnivå. Dessutom måste huvudinstallatören försäkra sig om att de nödvändiga applicerings- och torkningsförhållandena uppfylles för systemet och de individuella produkterna som används.
  • Huvudinstallatören är ansvarig för byggnadsstatiska beräkningar och golvets uppbyggnad med hänsyn till det använda systemet.
  • Rengöring och underhåll av det färdiga golvet måste vara utfört i enlighet med den använda ytbehandlingsprodukten för det aktuella golvet.