Systemöversikt Cementbaserat

Weber Parkeringsgarage mellanliggande plan, cementbaserat


Användningsområde

  • Invändiga parkeringsytor antingen ovan eller under marknivå som inte har någon direktkontakt med grundvattnet.
  • Ytor delvis utsatt för väderlekar – ytor täckta med tak, öppna sidor och väggar .
  • Renovering av underlag för att få en jämn yta
  • Lösning där befintligt golv har för hög ytråhet.

Systembeskrivning

interm 4610_4720

Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage Mellanliggande plan, cementbaserat
(1) Ytlager:

Weber Ytförstärkare/vattenglasimpregnering

(2) Slitlager:weberfloor 4610 eller weberfloor 4630 självavjämningsmaterial
(3) Primer:weberfloor 4716 akrylprimer
(4) Existerande underlag:betongplatta

Maskiner och utrustning

  • Weber ytförstärkare – appliceras med mopp
  • weberfloor 4610 – bulksystem (pumplastbil) och pumpar (Duomix, 852)
  • tandad spackel och murslev eller murslev för avjämning
  • weberfloor 4716 – blandare, borrmaskin, skovel och lammullsroller

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd