header-garage-ramper-2

Weber Parkeringsgarage Ramper – Härdplastbaserade- arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan appliceringsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
fuktmätning< 4 % av vikt
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) av de uppgivna värdena i tabellen, behövs speciell ytbehandling vilket visas ex. i kapitlet svaga ytor.


Förberedelse av underlaget

Underlagsförberedelse – beroende av underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget med hjälp av slungblästring, skrapning eller slipning enligt informationen fastställd i Underlagsguiden.


Primer

Första primern
medium_Rolling out primer with lamps wool rollerProdukternas två komponenter måste blandas i enlighet med databladen eller informationen på hinkarna. Sedan måste Floor 4710 appliceras jämnt på den preparerade ytan och distribueras jämnt med en gummiraka och en lammullsroller.

Undvik pölbildningar.

Materialförbrukningen är ungefär 300 – 500 g/m².

Andra primern
Application of primerSäkerställ att den tidigare ytbeskiktningen sitter stadigt fast på underlaget. För den andra bestrykningen blanda även de två komponenterna i enlighet med informationen på hinkarna eller produktdatabladen. Floor 4710 appliceras direkt på den hårdnade första primern, senast 24 timmar efter vid 23°.

Pölbildning måste undvikas. Materialåtgång ca. 300 – 500 g/m²

Det färska andra lagret strös med torkad sand 0,2 – 0,7 mm eller 0,7 – 1,2 mm. Efter att primern har torkat, måste överskottssand borstas av eller dammsugas av från ytan innan nästa applicering kan påbörjas.


Ytbeskiktning

top coatFöre applicering av Floor 4770 säkerställ att ytan är torr och ren, dvs. fri från varje ämne som kan orsaka vidhäftningssläpp.
Floor 4770 fördelas jämnt genom användning av en gummiskrapa eller lammullsroller.

Pölbildning måste undvikas. Rolla materialet i korsande riktningar.

Materialåtgång ca. 600 – 700 g /m² eller 800 – 1000 g / m² beroende på den sammanlagda storleken.


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C maximum +40°C
  • Ytans temperatur måste vara 3°C högre än daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximalt 75% / vid +30°C maximalt 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, vilket kan resultera i bildandet av bubblor (t.ex. vid direkt exponering av solljus)

OBSERVERA: detta system är inte lämpligt i länder där dubbdäck är tillåtna.