Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage ramper härdplastbaserade
(1) ytlager

Floor 4770 epoxi baserat topplager levererbart i alla standardfärger

(2) SlitlagerFloor 4710 beströdd med kölnad kvartssand 0,7 - 1,2 mm.
(3) Baslager Floor 4710 beströdd med kölnad kvartssand 0,2- 0,7 mm.
(5) Befintligt underlagVilket betongbaserat underlag som helst

Maskiner och utrustning

Floor 4710 / 4770 – blandare, borrmaskin med skovel, lammullsroller

Installationsmetoder och råd

Installationsmetoder och råd