header-estetiska-fogar

Estetiska fog-/spårmönster

Genom att lägga till fog-/spårmönster på golvytan kommer det visuella intrycket av golvet att påverkas.

Allmänt

OBS! Golvet ska alltid behandlas med ytbehandling innan spårmönster sågas upp.

Spåren/fogarna kan skäras till med en diamantsåg så snart ytbehandlingen har torkat.

OBS! Om ett fyrkantigt spårmönster används måste det justeras i största möjliga utsträckning för att passa in med de identifierade rörelsefogarna.

Tillskärning

  1. Markera linjen för spåren med ett laserverktyg.
  2. Använd alltid aluminiumspår/styrskenor när spåren tillskärs.
  3. Skär spåren med en diamantsåg, t.ex. Hilti DC SE20
  4. Fogfyllnad kan appliceras

OBS! undvik att använda markeringar som är bredare än spåren och undvik även att använda rödfärgat markeringssnöre.

OBS! Om fogar/spår inte ska fyllas med annat fogfyllnadsmaterial måste de behandlas med samma efterbehandling som resten av golvet.