header-garage-mellanplan

Varför Weber Parkeringsgarage för mellanliggande plan?

Skydd av betongkonstruktionen mot termiska, mekaniska och kemiska angrepp är huvudkrav för systemet på det mellanliggande plan.

Systemet skyddar mot kloridpenetration likväl som mot karbonatisering när konstruktionen exponeras för olja och salta vätskor. Det skyddar även betongkonstruktionen mot att påverkas av mekanisk nötning.


Systemfördelar

  • kompletta, godkända system
  • lång erfarenhet på fältet
  • resistens mot alla vätskor
  • lätt rengörligt
  • skydd mot klorider och karbonatisering

Systemöversikt

Tekniska specifikationer: produkter & systemkomponenter

Arbetsinstruktioner

Installationsmetoder och råd