header-ljudgolv-arbetsbeskr

Weber Ljudgolv – Stepisol skivsystem – arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Förberedelser

Förberedelse av underlag – beroende på underlag:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Avlägsning av löst material och grundrengöring av underlaget
  • Grovavjämning och förbättring av bristfälliga underlag i förekommande fall

Rengör underlaget med en kvast, allt damm och skräp på ytan bör dammsugas. Mindre bitar och höjdskillnader kan slätas ut med Floor 4040 eller med lös, ren sand.


Ljudisoleringsplattor

Abb_003Det finns många olika stegljudsisoleringsplattor på marknaden med olika egenskaper. Huvudegenskapen att titta efter kallas dynamisk styvhet;. Ju lägre den dynamiskastyvheten är, desto bättre ljudreduktionseffekt.

Dock kan för mjuka eller kraftiga isoleringsplattor visserligen ha en väldigt låg dynamiskstyvhet, men de är för svaga för att stötta golvet och ge erfoderlig punktbelastningskapaciteten.

För ett enklare val av passande plattor har vi satt in de flesta tillgängliga stegljudsplattorna på marknaden i vårt Weber dB-beräkningsprogram. Här kan du välja den stegljudsplattan som bäst lämpar sig för dina behov.

Stegljudsplattorna läggs på det avjämnade golvet och skärs in för att avpassas till rumsgeometrin.


Flytande skikt och kantlister

På alla väggar och rörgenomföringar, måste Floor 4960 kantlister appliceras.

För att forma en fast gjutform för pumpning är alla fogar mellan isoleringsplattorna antingen tätade med Floor tejp eller med Floor 4940 geotextil, PE-folie eller vaxat papper över ljudisoleringsmaterialet.

Ytterligare råd>

Abb_005

Abb_004

Avjämningsmassa

Floor 4945 glassfibernät läggs ut på undedrlaget.
När nätet läggs ut, försäkra att kanterna överlappar med 50 mm.

Som last- och värmedistributionslager kan fem olika avjämningsmassor användas inom konceptet Ljudgolv:

Floor 130 (självtorkande)
Fiberarmerad cemenbaserad grovavjämning för flytande golv upp till 80 mm tjocklek. Minimumtjockleken är 30 mm, vilket erbjuder tillräcklig punktbelastningskapacitet och god ljudreduktion till en rimlig kostnad. Om PVC eller linoleum kommer att användas, fodras slipning och finspackling.

Floor 140 (normaltorkande) / Floor 120 (självtorkande)
Fiberarmerad, elastisk cementbaserad avjämning med hög polymerhalt. Rekommenderas om PVC eller linoleum ska användas och när finspackling ska undvikas (lätt slipning är fortfarande rekommenderat på grund av den höga fiberhalten). Minimumtjocklek är 25 mm för Floor 120 respektive 30 mm för Floor 140, men kan pumpas upp till 50 mm.

pumping on comfort floor

wobbling on comfort floor

Topmembran / efterbehandling

4720Om spacklet ska ligga öppet mer än sju dygn innan ytbeläggning appliceras bör ytan behandlas med Floor 4716 Primer, spädd 1:5. Appliceringen kan utföras så snart ytan är absorberande (har torkat ljusgrå), vanligtvis dagen efter pumpning.

Denna produkt försäkrar att golvet torkar jämnare och på ett mer kontrollerat sätt och minimerar risk för kantresning.

För mer information, se minskad torktid >


Ytterligare råd

Slitskiktet kan läggas på när torkningsförhållandena är lämpliga. Angivna värden för ytbeläggning baseras på ett torrt underlag, en lufttemperatur på 20°C och en relativ fuktighet på 50%. Luftavfuktare, luftdrag och för höga temperaturer måste undvikas.

Normala lägenheter kan vanligtvis göras utan fogar. I fall av ofördelaktig geometri (långa, smala korridorer eller stora utrymmen där den uniforma plattan är “avskuren” av skiljeväggar, rekommenderar vi att en “falsk fog” görs, genom att skära av plattan till ett djup av cirka 5 mm vid sådana kritiska platser. Om plattan spricker, spricker den kontrollerat i dessa platser, men kommer fortfarande att hållas samman av glassfibernätet. Om ytmaterialet fodrar ett fog- och sprickfritt golv, kan dessa falska fogar injeceras så snart som krympspänningen har upphört, dvs. när utfyllningsmaterialet har torkat fullständigt!

Dilatationsfogarna i byggnaden måste inte nödvändigtvis genomföras, eftersom avjämnngsskiktet flyter helt fritt, oberoende av byggnadens dialationsfogar. Vi kan erbjuda fogfria, flytande utfyllnadsgolv, som också ger möjlighet till fogfri, icke sprickande plattsättning även av stora utrymmen. Läs mer >

Var god observera att små hårfina sprickor kan förekomma på grund av byggnadsgeometrin eller underlaget. Dessa är emellertid enbart optiska skavanker och har inget inflytande på golvets vidhäftningsförmåga eller belastningskapacitet.