header-garage-kallarplan-5

Weber Parkeringsgarage Källarplan – Härdplastbaserat – arbetsinstruktioner

Innehåll

OBS! För mer detaljerad information beträffande utvärdering av underlaget och arbetsprocessen se underlags– och appliceringsguiden.


Ytprover

För att få en komplett översikt av ytans struktur måste betongplattan testas innan appliceringsprocessen påbörjas.

testmetodergränsvärden
dragprovning> 1,5 N/mm²
mätning av ytråheten> 1,5 mm
mätning av kloridkoncentrationen< 0,5 % av den totala betongvikten
mätning av karbonatiseringsdjupettill dess att armeringen nås

Om någon av mätningarna visar resultat under (1 och 2) eller över (3 och 4) de uppgivna värdena i tabellen, behövs speciell ytbehandling vilket visas t.ex. i kapitlet svaga ytor.


Förberedelse av underlaget

Underlagsförberedelse – beroende av underlaget:

  • Förbättring av defekt underlag i förekommande fall
  • Rengöring
  • Mätning av ytråheten

Rengör underlaget genom slungblästring, skrapning eller slipning enligt informationen som anges i Underlagsguiden.


Primning

Första primern
medium_Rolling out primer with lamps wool rollerProdukternas två komponenter måste blandas i enlighet med databladen eller informationen på hinkarna. Sedan måste Floor 4710 appliceras jämnt på den preparerade ytan och distribueras jämnt med en gummiraka och en lammullsroller.

Undvik pölbildningar.

Materialförbrukningen är ungefär 300 – 500 g/m².

Andra primern
Application of primerSäkerställ att den tidigare ytbeskiktningen sitter stadigt fast på underlaget. För den andra ytbeskiktningen blanda också komponenterna enligt informationen på hinkarna eller informationsbladen. Floor 4710 appliceras direkt på den hårdnade första primern, senast 24 timmar efter vid 23°.

Pölbildning måste undvikas.

Materialåtgång ca. 300 – 400 g/m².

Det färska lagret strös med eldstorkad kvartssand
0,2 – 0,7 mm eller 0,7 – 1,2 mm. Efter att primern har torkat, måste överskottssand borstas av eller dammsugas från ytan innan nästa applicering kan påbörjas. Ythållfastheten måste som minst vara 1,5 N/mm².


Ytbeläggning

top coating 2Toppskikt
Före applicering av Floor 4770 säkerställ att ytan är torr och ren, dvs. fri från varje ämne som kan orsaka vidhäftningssläpp. Floor 4770 fördelas jämnt genom användning av en gummiskrapa och en lammullsroller. Pölbildning måste undvikas. Rolla materialet i korsande riktningar.

Materialåtgång är ca. 600-700 g/m² eller 800-1000 g/m² beroende på den sammanlagda storleken.


Ytterligare råd

Andra förhållanden:

  • Luft- och yttemperatur: minimum +8°C / maximum +40°C
  • Yttemperaturen måste vara 3°C högre än vid daggpunkten.
  • Relativ fuktighet: vid +10°C maximum 75% / vid +30°C maximum 80%
  • Arbeta inte under stigande temperaturer, då det kan resultera i pölbildning (t.ex. vid direkt exponering av solljus)