Tekniska specifikationer – Weber Ljudgolv

luftljud

Ljudkalkylering
Med vårt Ljudkalkylprogram kan du kalkylera de förväntade stegljudsegenskaperna för ditt planerade golv.

Vad är steg- och luftburet ljud?
Här hittar du detaljerad information beträffande effekterna av steg- och luftburet ljud i din omgivning.

Statiska modeller
Här hittar du detaljerad information beträffande teknisk data bakom punktbelastningskapacitet, krympning och buktningskontroll av ett Ljudgolv

Ljudklasser
Ljudklasser enligt svensk standard för såväl flerbostadshus som offentliga lokalar. Allt i enlighet med BBR

Resonansfrekvens
Här återfinns information kring resonansfrekvens och när sådan kan uppkomma.