Obligatoriska villkor – Weber Designgolv

  • Alla Weber Designgolv ska appliceras av en Certifierad Weber Golventreprenör – Koncept
  • Applicering ska utföras enligt specifierade arbetsinstruktioner, se sektion Arbetsinstruktioner
  • Weber och Certifierad Weber Golventreprenör ska meddelas senast 6 veckor före appliceringen av Designgolv för att kunna utföra de nödvändiga värderingarna av underlagets förhandsskick.
  • Certifierad Weber Golventreprenör ska använda Weber kvalitetssäkringssystem för Designgolv. Se följande avsnitt: Kvalitetssäkringssystem
  • Huvudentreprenören måste uppfylla förutsättningar för varje projekt enligt avsnitt Kritiska områden.
  • Varken Weber eller Certifierade Weber Golventreprenörer är ansvariga för eventuella skador orsakade av förändringar i byggnadskonstruktionen.
  • Huvudentreprenören måste garantera att det existerande underlagen uppfyller de specificerade kraven (för de använda produkterna) gällande hållfasthet och fuktnivå. Huvudentreprenören ska även tillse att erfoderliga applicerings- och torkvillkor uppfylls för de system och enskilda produkter som används.
  • Huvudentreprenören är ansvarig för belastningsberäkningar av bygg- och golvkonstruktionen beträffande den använda Designgolvskonstruktionen
  • Rengöring och underhåll av det färdiga golvet måste utföras enligt instruktionerna i avsnittet Ytbehandlingar