Testrapporter – Weber Parkeringsgarage

Allt material har testas enligt olika lokala standarder i olika länder. Parkeringshus tillhör de så kallade “officiella” byggnaderna och behandlas enligt stadsstyrda eller europeiska standarder. Relativa egenskaper hos parkeringshuset efterfrågar olika testrapporter för materialet.